Dorostenky

Tréninky probíhají od sprna do konce října na hřišti (Sportovní areál ul. Majakovského, při spodní budově Gymnázia Most):

vždy pondělí od 17 do 18:30 a čtvrtek od 17 do 18:30.