Ahoj Baníkovci,
 
 po skoro dvou měsících se konečně zase dostaneme na hřiště, abychom mohli hrát naší oblíbenou házenou. Od pondělí 11.5.2020 je pro nás opět dostupné hřiště a začínáme trénovat v těchto časech:
Pondělí   16:00 - 17:30  žákyně (mladší + starší)
                 17:30 - 19:00 ženy + dorostenky
Úterý       16:30 - 18:00  žáci (mladší + starší)
                 18:00 - 19:30  muži + dorost
Středa    16:30 - 17:30  přípravka 
                 17:30 - 19:00 ženy + dorostenky
Čtvrtek    17:00 - 18:30  žákyně (mladší + starší)
Pátek       16:30 - 18:00  žáci (mladší + starší)
                 18:00 - 19:30  muži + dorost
 K tomu ale, abychom mohli využívat hřiště je potřeba splnit několik podmínek. Abychom je splnili, potřrbujme pomoc a součinnost všech zúčastněných, tedy, trenérů, vedoucích mužstev, dospělých hráčů a také rodičů.
 
1) VŠICHNI UŽIVATELÉ AREÁLU HŘIŠTĚ
     všichni, kdo vstoupí do areálu hřiště se musí řídit pokyny "Oznámení o provozu sportovišť" (viz. příloha). Oznámení je napsáno sice pro Sportovní halu, ale stejná pravidla platí pro všechna sportoviště provozovaná Sportovní halou 
 
2) RODIČE
    je potřeba vytisknout, vyplnit, podepsat a přinést na trénink vyplněný formulář "Čestné prohlášení NEZLETILÉ osoby" (viz. příloha), kde potvrzujete, že vaše dítě nevykazovalo v posledních 14 dnech příznaky virového onemocnění. Prohlášení odevzdejte trenérovi nebo vedoucímu družstva - BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NELZE TRÉNOVAT. Pokud prohlášení nemůžete vytisknout nebo ho zapomenete, je možné prohlášení vyplnit a podepsat na hřišti, v klubovně jsou namnožené formuláře.
 
3) TRENÉŘI a VEDOUCÍ DRUŽSTEV, DOSPĚLÍ HRÁČI A HRÁČKY
      Dospělí účastníci tréninkového procesu vyplní, podepíší a přinesou na trénink "Čestné prohlášení ZLETILÉ osoby" (viz příloha). Prohlášení odevzdají trenérovi nebo vedoucímu družstva - BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NELZE TRÉNOVAT. Toto prohlášení samozřejmě podepíší nejen hráči, ale i trenéři a vedoucí družstev a odevzdají je v klubovně do Rosťovi přihrádky.
     Trenéři a vedoucí družstev podepíší formulář "Poučení trenérů" (viz příloha). Tento formulář je v klubovně předepsaný, stačí podpis.
      Trenéři a vedoucí družstev musejí na každém tréninku vést seznam účastníku ve formuláři "Jmenný seznam sportujících" (viz. příloha). Tento vyplněný formulář na konci tréninku odevzdáte správci hřiště. Formuláře jsou v klubovně namnožené.
 
 Vím, je to na začátek trochu komplikované, ale co v dnešní době není. Zase to není tolik omezení, abychom kvůli tomu zase nevyrazili na hřiště. Takže se na vás moc těším,
 
Rosťa
předseda :-)

 

             Rozvrh tréninků hřiště Majakovského - 2020:

                                                                                                 UŽ ZASE TRÉNUJEME :-)
                                                                                                                Pondělí   16:00 - 17:30  žákyně (mladší + starší)
                                                                                                                                17:30 - 19:00 ženy + dorostenky
                                                                                                                Úterý       16:30 - 18:00  žáci (mladší + starší)
                                                                                                                                18:00 - 19:30  muži + dorost
                                                                                                                 Středa    16:30 - 17:30  přípravka 
                                                                                                                                17:30 - 19:00 ženy + dorostenky
                                                                                                                Čtvrtek    17:00 - 18:30  žákyně (mladší + starší)
                                                                                                                Pátek      16:30 - 18:00  žáci (mladší + starší)
                                                                                                                               18:00 - 19:30  muži + dorost

 

Hledáte vhodné sportovní vyžití pro sebe nebo pro své děti?

Nemáte komu fandit?

Přijďte mezi nás na hřiště!

FOTO (nejen) z mostecké národní házené:

Náš hlavní partner:

Naši partneři:

 
 
  Házenkářská hospoda

  602331547

 
Možnost pronájmu sportovišť
na tenis, volejbal, nohejbal,
malou kopanou, házenou atd. 
s využitím dětského hřiště.
 

GDPR - informace pro všechny členy o souhlasu s nakládáním s osobními daty v rámci klubu