Historie klubu

 

 

Ačkoliv první záznamy o české/národní házené na území Mostu jsou z roku 1920, kořeny oddílu české házené Baníku Most sahají až do roku 1945 do Včely Rudolice, odkud oddíl přes prvotní Sokol Dynamo Včela Most již pod názvem Baník Most přešel v sezóně 1952-53 na hřiště u 6. základní školy (dnešní druhá budova gymnázia v Mostě). Zde v roce 1962 a 1966 získalo družstvo mužů titul mistra republiky.

Vzhledem k široké členské základně a k tomu, že se jednalo o nejúspěšnější sport v Mostě v 60. a 70. letech byl vybudován nový stadion a Baník Most se do těchto prostor přestěhoval. I v tomto období sbíral oddíl české házené přebornické tituly ve všech mládežnických kategoriích jak dívčích tak chlapeckých.

Účast mužů i žen v prvních celostátních ligách podtrhuje řada umístění na druhých a třetích místech. Jak velký význam měl oddíl Baníku Most v tomto období v házenkářském hnutí dokazuje i devět titulů Mistra sportu získaných za vynikající sportovní výkony a reprezentaci v mezizemských utkáních Čechy- Morava. Držiteli těchto titulů jsou: Jaroslav Cingroš, Josef Boháček, Václav Brož, Jiří Kučera, Gustav Blažek, Josef Veverka, Karel Neubert, Miroslav Slabý a Jan Třešňák.

Na tomto hřišti ukončil v roce 1973 nyní již oddíl národní házené svoji činnost a vznikl nový oddíl Baníku Souš s novým působištěm. V podzimní soutěži v roce 2000 měl oddíl národní házené Baník Souš přihlášené pouze jedno mužstvo mužů a předpokládalo se, že národní házená do tří let v Mostě zanikne. Mimořádnou aktivitou nově vytvořeného kolektivu trenérů a vedoucích se podařilo ještě v témže roce vytvořit nová družstva žáků, žaček, dorostenců, dorostenek a žen. Znovuoživení činnosti oddílu inspirovalo k vybudování nového sportoviště

Na hřišti v ul. Zdeňka Fibicha v Mostě působil oddíl národní házené až do roku 2003. V roce 2003 se přestěhoval na nové hřiště v ul. Majakovského vybudované na místě původního hřiště pro českou házenou.

S ohledem na dlouholetou tradici národní házené a v souvislosti s přestěhováním na staronové působiště bylo zažádáno o změnu názvu s tím, že podzimní soutěž v roce 2003 se již hrála pod názvem Baník Most národní házená..

Výstavba:

S nápadem na výstavbu nového hřiště pro národní házenou přišel Ing. Jan Třešňák v roce 2000 a okamžitě začal jednat. Oslovil několik bývalých hráčů a požádal je o pomoc. První, kdo finančně přispěl na zpracování projektové dokumentace byl poslanec pan Ing. Josef Hojdar. Pan ing. arch. Harant zpracoval první studii a byly zahájeny první přípravné práce k realizaci projektu.

V únoru 2002 byla zpracována projektová dokumentace, v dubnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a v červnu byly zahájeny první práce. V červnu 2003 byla dokončena I. etapa výstavby a do užívání byly předány sportovní plochy.

V červnu 2004 byly předány do užívání rekonstruované šatny a tribuna pro diváky, nově postavená klubovna a domek správce.

Děkujeme panu Ing. Josefu Hojdarovi za jeho významnou pomoc při zajišťování finančních prostředků na realizaci projektu, dále pak za podporu vedení města Mostu v čele s primátorem Ing. Vladimírem Bártlem za podporu, za kvalitní realizaci generálnímu dodavateli Sporttechnik Bohemia v čele s panem Milanem Vopičkou, subdodavateli firmě Profistav Group a.s. v čele s panem Milanem Kožnarem a dalším.