Nový sazebník členských příspěvků od 1.1.2019

24.11.2018 09:57

Vážení rodiče, členové klubu,

Výkonný výbor klubu rozhodl na své schůzi dne 8.11.2018 o novém sazebníku členských příspěvků, který platí od 1.1.2019.

Členské příspěvky plaťte na účet Baníku Most NH. V příkazu k platbě správně vyplňte číslo účtu/kód banky a Zprávu (Poznámku) pro příjemce.

Číslo účtu a kód banky: 272977384/0300

Zpráva (Poznámka) pro příjemce: Jméno člena, za kterého je členský příspěvek hrazen (bez tohoto údaje často nejsme schopni dohledat za koho je placeno)

 

Nový sazebník:

1) Člen oddílu (sportovně a funkcionářsky neaktivní, ale nadále součástí oddílu):            20,- Kč/měs 240,- Kč/rok

Tito členové oddílu nebudou členy ČUS

2) Trenér, rozhodčí, vedoucí mužstva, člen VV nebo Kontrolní komise: 50,- Kč/měs 600,- Kč/rok

3) Přípravka (5–9 let): 100,- Kč/měs 1.200,- Kč/rok

4) Žáci, dorost: 180,- Kč/měs 2.160,- Kč/rok

5) Dospělí: 250,- Kč/měs 3.000,- Kč/rok

 

Výjimky:

a) Přípravka, žáci, dorost – sourozenec kmenového hráče/-čky má sazbu 0,- Kč

b) Sazba 180,- Kč/měs platí pro dospělé za předpokladu, že ještě nedokončili řádné studium na střední škole zakončené maturitou nebo výučním listem

c) Pokud plátce příspěvku zaplatí příspěvek na celý rok bezhotovostně na účet oddílu do 28.2. příslušného roku, obdrží slevu na členských příspěvcích v hodnotě dvou měsíců (zaplatí tedy pouze 10x měsíční sazbu členského příspěvku)

 

Děkujeme za vaší pří přízeň, těšíme se další týmovou spolupráci, VV Baníku Most NH.

Zpět