..první posilovny byly představeny světu roku 900 před n.l.

24.05.2008 07:18

a staří řekové v nich posilovali nazí za doprovodu hudby.

Zpět