Usnesení Výkonného výboru Svazu národní házené - výběr

21.05.2008 07:45

VV SNH schválila následující opatření pro LIGOVÁ utkání:

a) povinnost sehrání všech ligových utkání na umělém povrchu počínaje soutěžním

ročníkem 2009/2010

b) výjimku z bodu a) tohoto usnesení – druholigová utkání mohou být hrána do

konce soutěžního ročníku 2011/2012 na asfaltových hřištích

c) povinnost všech ligových oddílu zajistit od soutěžního ročníku 2011/2012 průchod

do sprch pouze vnitrními prostory budov, kde se šatny a sprchy nacházejí

d) povinnost všech ligových oddílu zajistit v rámci zkvalitnění informovanosti

divácké veřejnosti

1) funkční ukazatel skóre na hřišti od sezóny 2008/2009

2) funkční časomíru a rozhlasové zařízení na hřišti od sezóny 2010/2011

VV SNH schválila následující opatření pro všechna utkání národní házené:

a) povinnsot všem oddílům zajistit dostatek teplé vody na každé utkání pro všechny

aktéry utkání

b) povinnost všem oddílům zajistit průchod do sprch pouze vnitrními prostory budov,

kde se šatny a sprchy nacházejí

 

Zpět