Pravidla NH

Nová pravidla NH - zde

Výklad některých pravidel - zde

Disciplinární řád - zde

Finanční řád - zde

Přestupní řád - zde

Registrační řád - zde

Soutěžní řád - zde

Skartační řád - zde

Stará pravidla

Pravidla národní házené - zde

Disciplinární řád - zde

Přestupní řád - zde

Registrační řád - zde